WUXI ZHONGSHUO MACHINERY CO., LTD

Coil bilen polat çyzygy
Tekiz üwemek boýunça hünärmen
Müşderi üçin bahany döretmek biziň hemişelik gözlegimizdir.
banner4
861a9366b

Aýratynlyk

Maşynlar

Polil polat liniýasyna CPL-Coil

CPL esasan çygly sowuk rulonly SS rulonyndaky ownuk kemçilikleri aýyrmak, bezeg bezegini almak üçin ulanylýar, ýagny No3, .44, HL, SB & Duplo.Sowadyjy emulsiýa ýa-da mineral ýag bolup biler.Sowuk süzgüç we gaýtadan işlemek ulgamy doly setir üçin möhümdir.ZS CPL sowuk togalanýan rulon üçin ini 100-den 1600 mm çenli we galyňlygy 0,4-den 3.0 mm aralygynda işlemek üçin niýetlenendir.

CPL esasan çygly sowuk rulonly SS rulonyndaky ownuk kemçilikleri aýyrmak, bezeg bezegini almak üçin ulanylýar, ýagny No3, .44, HL, SB & Duplo.Sowadyjy emulsiýa ýa-da mineral ýag bolup biler.Sowuk süzgüç we gaýtadan işlemek ulgamy doly setir üçin möhümdir.ZS CPL sowuk togalanýan rulon üçin ini 100-den 1600 mm çenli we galyňlygy 0,4-den 3.0 mm aralygynda işlemek üçin niýetlenendir.

Wuxi Zhongshuo enjamlary

Theoluň her ädiminde.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

Takmynan

Biz hakda

2015-nji ýylda metal üçin giň guşak üweýji maşynlary dizaýn edip, öndürip we gurnap başladyk.Işewürligiň yzygiderli giňelmegi we paýdarlaryň gurluşynyň üýtgemegi bilen 2015-nji ýylda Wuxi Zhongshuo Machinery Co., Ltd döredildi.
Kompaniýa, Jiangsu welaýatynyň Wuxi şäherinde ýerleşýär.Hasaba alnan maýa 8 million RMB.Gurluşyk meýdany 7000 m-den geçýär2.Işgärleriň umumy sany 60-dan gowrak, şol sanda 1 gözleg derejesindäki inerener, 2 sany uly inersener we 5 inersener.

ýakynda

Habarlar

 • Titan plastinka üçin üweýji liniýa ugradyldy

  Titan plastinka üçin üweýji liniýa taýýar bolup, Sian'a iberildi.Müşderiniň kanagatlanmagy hemişe üznüksiz täzeligimiz üçin güýçdir!

 • Iberilen poslamaýan polatdan ýasalan örtük çyzgysy (ini 1600mm)

  Bu güneşli gün, hemmeler üçin bagtly gün.Poslamaýan polatdan ýasalan örtük çyzgysy üçin täze sahypa gutardy we iberildi.Müşderiniň teswirlerine sabyrsyzlyk bilen garaşyň!Müşderiniň kanagatlanmagy hemişe üznüksiz täzeligimiz üçin güýçdir!

 • SS agyr plastinka üçin 2m giňlikdäki guşak üweýji maşyn

  “Siz biziň uzak möhletli ygtybarly hyzmatdaşymyz”: Wuxi Puxin Metal Products Co., Ltd, Wuxi Zhongshuo MachineryZS Machinery 39, Qunxing Rd, 2020-nji ýylyň ýanwary - poslamaýan polatdan ýasalan agyr plastinka üçin üweýiş çyzygyny sargyt etdi - Täze şertnama: Jananwar aýynda berildi , 10-njy, öňdebaryjy hytaý tegmili ...

 • Titan listiniň kalibrlemesi üçin ajaýyp giň guşak ýylmaýjy

  “Titan listini kalibrlemek üçin ajaýyp giň guşak ýylmaýjy” ynandy: Hytaýly bir müşderi, Wuxi Zhongshuo Machinery ZS Machinery 39, Qunxing Rd, 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwary - 2 şertnama sargyt etdi - Täze şertnama gowşuryldy: 2019-njy ýylyň 13-nji dekabry, öňdebaryjy hytaý titanium fabrigi, c ...

 • Bütin dünýäde iň oňat çykdajy öndürijilik rasion önümi

  “Dünýä boýunça iň oňat çykdajy öndürijilik rasion önümi” ynandyryldy: Italiýaly müşderi Wuxi Zhongshuo Machinery ZS Machinery No. 39, Qunxing Rd, 2019-njy ýylyň Dekabr aýy - Täze şertnama gowşuryldy: 22-nji noýabrda öňdebaryjy Italiýanyň poslamaýan polat hyzmat merkezi, tassykla ...